Kém xinh cũng chả sao nhưng da thì nhất định phải trắng

𝐊𝐄́𝐌 𝐗𝐈𝐍𝐇 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀̉ 𝐒𝐀𝐎 𝐍𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐃𝐀 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 Đ𝐈̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐀̉𝐈 𝐓𝐑𝐀̆́𝐍𝐆 👆🏻
❄️ TRẮNG 🔜 SẠCH 
❄️ TRẮNG 🔜 SANG 
❄️ TRẮNG 🔜 TỰ TIN 
• SỰ LỰA CHỌN KHÉO LÉO ĐÓ CHÍNH LÀ KEM BODY DƯỠNG ẨM SIÊU TRẮNG LUX
• KHÔNG PHẢI AI SINH RA CŨNG CÓ LÀN DA AUTO TRẮNG, NHƯNG NẾU ĐÃ ĐEN BẨM SINH MÀ BỎ PHẾ LUÔN THÌ THẬT LÀ CÓ LỖI VỚI BẢN THÂN. 
• NÊN HÃY DƯỠNG DA NGAY TỪ BÂY GIỜ ĐỂ CÓ THỂ TRẮNG NÕN NÀ KO TÌ VẾT NHƯ BAO NGƯỜI NHÉ..

Kém xinh cũng chả sao nhưng da thì nhất định phải trắng